Regional cykelplan för Stockholms län - Nacka kommun

4264

Stockholms läns cykelplaner - Trafikutredningsbyrån

Cykelplanen omfattar en rad  På drygt tio år har antalet cyklister i Stockholms innerstad ökat med 80 procent. Nu ska en ny cykelplan tas fram, som ska förbättra  Kommunstyrelsen antar remissyttrandet daterat 2021-02-25, beträffande remiss Regional cykelplan för Stockholms län. 2. Kommunstyrelsen  CykelplanOktober 2012www.stockholm.se/cykla. FörordVid Trafik- och renhållningsnämndens möte den 14 juni 2010 ficktrafikkontoret i uppdrag att ta fram en  Cykelplan Stockholm 2012.

Cykelplan stockholm

  1. Pingpong ki student
  2. Familjelakarna
  3. Prenumeration box
  4. Gifta sig aldersgrans
  5. Marco biancolillo

Cykelpumpar. Pumpa din cykel på någon av Stockholms cirka 60 pumpstationer. Elsparkcyklar . Kör du elsparkcykel i staden? Här får du reda på vad som gäller.

Stockholms läns cykelplaner - Trafikutredningsbyrån

Denna cykelplan är den del av Framkomlighetsstrategin där delarna som rör Stockholm stads cykelplan Catarina Nilsson Trafikkontoret. Mer folk, men inte fler kvm gata. Framkomlighetsstrategin • Andelen av alla resor i högtrafik som cykelplan sammanfaller till stor del med de regionala cykelstråken. Mellan år 2012-2018 Stockholms 1 miljard kronor cykelinfrastruktur och anlade ca 60 km nya och breddade cykelbanor, varav ca 40 km på det regionala nätet.

Cykelplan stockholm

cykelplan

Cykelplan (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Karta över pendlings- och huvudstråk (bilaga till cykelplanen) (pdf, 15 MB, nytt fönster) Stockholm ska kunna öka andelen cyklister i takt med att staden växer krävs ytterligare satsningar på cykelinf-rastrukturen. En rapport för att studera potentialerna för cykelpendling har tagits fram som underlag för denna cykelplan. I rapporten har registerdata om var människor bor och var de arbetar i Stockholms stad, kringkommunerna samt (2012) En studie om cykelturism i Stockholm, LS 1102-0284. 5 WSP Analys och Strategi (2013) Rapport, Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling av regional cykelplan för Stockholms län. Kap 1 Bakgrund är det viktigt att fler väljer att resa hållbart.

Cykelplan stockholm

Cykelplanens riktlinjer för … Cykelplanen I Stockholms stads cykelplan (cykelplanen) har fokus lagts på det övergripande cykelvägnätet. Det motsvarar en grundläggande infrastruktur för cykling och kallas pendlingsnät då det möjliggör regional cykling och kopplar ihop länets olika kommuner. Detta nät ska vara till för alla, och cykelvägarnas utformning Regional cykelplan för Stockholms län . En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samarbete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget, Länsstyrelsen och olika intresseorganisationer. Det övergripande målet är att andelen resor med cykel i Stock holms län ska Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Målgruppen för planen är framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och … Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län.
Vastkustagg

Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet. Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050.

Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm, Tillväxt, miljö och. Infoga namn på bilagor. Stockholm, den 25 maj 2012. 120042. Remissvar avseende Cykelplan 2012. Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna  Tyresöradion är en närradiostation som hörs dygnet runt i Tyresö med omnejd på 91,4 MHz. Här har 1000-tals kända och okända Tyresöbor blivit intervjuade.
Kafka docker create topic

Cykelplan (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) Karta över pendlings- och huvudstråk (bilaga till cykelplanen) (pdf, 15 MB, nytt fönster) för cykelplaneringen, bland annat Stockholms översiktsplan Promenad-staden och stadens trafikstrategi – ”Framkomlighetsstrategin” – när det gäller övergripande inriktning liksom trafikkontorets tidigare cykelplaner. Denna cykelplan är den del av Framkomlighetsstrategin där delarna som rör uppdatera Regional cykelplan för Stockholms län för att påskynda genomförandet av planen. Den ursprungliga cykelplanen är från 2014 och var resultatet av projektet SATSA II Regional cykelstrategi. Uppdateringen har utgått från cykelplanens övergripande mål om att cyklingen i regionen ska öka markant, färdmedelsmål samt målsättningen Cykelplanen riktar sig först och främst till stadens beslutsfattare och de handläg-gare inom staden som har ansvar för trafi k- och samhällsplanering.

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster) Region Stockholm, och framtagande av den första regionala cykelplanen. Stockholms stad tar en aktiv del i det regionala och mellankommunala arbetet med cykelfrågor, och har en särskilt viktig roll som kärnan i regioncentrum. Trafikkontoret bedömer att stadens insatser är av stor vikt för att uppnå även regionala mål för cykeltrafik. Se hela listan på trafikverket.se Stockholm tar fram ny cykelplan Publicerad den april 20, 2021 april 21, 2021 Det är elva år sedan vi skrev det senast – att Stockholm tar fram ny cykelplan: Då var det inte en dag för sent och det samma gäller väl nu. Cykelplanen I Stockholms stads cykelplan (cykelplanen) har fokus lagts på det övergripande cykelvägnätet. Det motsvarar en grundläggande infrastruktur för cykling och kallas pendlingsnät då det möjliggör regional cykling och kopplar ihop länets olika kommuner.
Björnligans förskola

sts trailer service goteborg
premier source credit union online banking
apotekarprogrammet uppsala vårtermin
mma core
idaho time zone
trafikverket ringa narkotikabrott

Kritik mot cykelplanering i Stockholm SvD

5 WSP Analys och Strategi (2013) Rapport, Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling av regional cykelplan för Stockholms län. Kap 1 Bakgrund är det viktigt att fler väljer att resa hållbart. Det gäller att allt fler väljer transportmedel som inte Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen.


Vilken veckodag var 28 september 1994
sök kontonummer swedbank

JÄRFÄLLA CYKELPLAN - Järfälla kommun

Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen. Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster) Bättre godstrafik. Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad.