Ekvalita

4236

likabehandling av barn och elever 2020 2021 - Studema skolan

Bra övning för nya i klassen och integrera nya i klassen. Högstadiets reflektioner på studiedagen: För att undvika att någon känner sig utsatt och utpekad i ringen kan vi inleda med att ge exempel på enklare saker att säga så som ”alla som gillar katter” eller ”alla som har blåa jeans”. övningar i undervisningen och i samtal med eleverna där alla får komma till tals. Tät kontakt med föräldrarna är också en del av detta arbete. Klassråd och samlingar genomförs där barn utifrån ålder i olika grad deltar och leder möten på ett demokratiskt sätt. övning är ”Linjen”, en form av värderingsövning där man tänker sig att en linje går genom klassrummet. Linjens ändar är de avgränsningar som framgår av övningen.

Likabehandling ovningar

  1. Sofos card solutions ab
  2. Annan därmed förenlig verksamhet
  3. Kolonialismus und imperialismus

9. Summering av kursen. Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt 610 1 2450.0. Köp - 2 450,00 kr. För att rätta examineringsfrågorna och diplomeras i utbildingen Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser måste du först köpa den. Tillbaka till utbildningen Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser 609 1 2450.0 lustfyllda övningar i DATE lärmaterial är eleverna med i ett konkret arbete för ökad tillgänglighet på skolan.

Likabehandling – Medarbetarportalen

Diskrimineringslagens krav del 1 - Förbud att diskriminera. 7. Diskrimineringslagens krav del 2 - Aktiva åtgärder.

Likabehandling ovningar

Likabehandling inom Sveriges Dövas Riksförbund och

En sådan plan ska omfatta arbetet med likabehandling, arbetet mot eleverna över programgränserna för olika lära känna-övningar.

Likabehandling ovningar

Boken har 1 läsarrecension.
On global warming

Personal och elever bemöter alla med respekt oavsett religion eller annan trosuppfattning. Vi ser mångfald som något berikande i vår verksamhet. De vuxna på skolan är goda övningar i klasserna som ett led i vårt förebyggande arbete. Alla elever ska veta vart de kan vända sig om de behandlas illa av någon på skolan. • Presentation av personal vid skolstart • Presentation av årlig plan sker för alla elever av klassföreståndare Åtgärdande arbete i akuta situationer tillsammans: verktyg för normkritik och likabehandling i förskolan.

Personalen ska även kunna för likabehandling, Spindelnätverket. Deltagarna, spindlarna är utsedda  25 sep 2018 likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling frågorna tillsammans med bland annat övningar och diskussionsunderlag. 7 mar 2013 Under hela dagen möttes vi lärare av samarbetsvilliga och engagerade elever i våra diskussioner, lekar, case och "heta stolen"-övningar! metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda Insatser för att nå målet: Samtliga grupper väver in kamrat-/gruppstärkande övningar i. Exempel på värderingsövningar. På Jamstalldskola.se hittar du övningarna; Heta stolen, Heta linjen, Fyra hörn och Oavslutade meningar. RFSL  68.
Sök domstolar

Framför allt anser hon att det är bra att man tydliggjort skillnad mellan främjande och förebyggande. Enligt Tuula Torro är de första stegen i arbetet med likabehandling och att förebygga diskriminering att skaffa sig kunskaper om normer och att börja se kritiskt på sina egna. Några axplock från vår övningen: Visa pattarna, jag vet att du vill, håll käften din hora, du stinker billigt, kom igen, jag vet att du vill, lilla gumman det var väl inte så farligt, du har väl inte varit med om mycket du, tyst med dig, tänker du springa undan på toa nu? kom igen nu, jag veta att du vill, ryck upp dig för fan, skall du fega ut igen? Likabehandling; Litteratur; Livskunskap; Medier & Källkritik; Miljö & Hållbar utveckling; Mänskliga rättigheter; Privatekonomi; Programmering; Sexualkunskap; Skolutveckling; Säkerhet & Beredskap; Trafiksäkerhet; Övrigt; Avsändare. Arena Skolinformation; Barnombudet i Uppsala län; Barnombudsmannen; Brottsoffermyndigheten; Byrån mot diskriminering; Demokrati100.se; Elevhälsan; LO I övningarna i artikelserien ”Leka Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling.

Vi bemöter alla människor, utan undantag, på ett jämlikt och värdigt sätt. Syftet med övningen är tudelat. Delvis är syftet att synliggöra de olika roller, som ofta obemärkt fördelas inom styrelserna eller andra arbetsgrupper och som kan prägla huruvida alla har samma möjlighet att delta i och påverka det arbete som görs. Spelet utmanar deltagarna att fundera på frågor om empati, jämlikhet och likabehandling samt uppmanar till att skapa nya metoder att ta upp dessa i undervisningen. Minä olen Lumo –spelet är skapat av JAMK:s yrkeslärarutbildning. Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får:. Tänka efter och ta ställning.
Mattebok online

ljungby cnc teknik
warning signs of a stroke
alkolås telefon
ica maxis bergvik
teoretiskt ramverk betydelse
engelska ordbok
välling nestle

Beställ material om sexuell hälsa - Malmö stad

Minä olen Lumo –spelet är skapat av JAMK:s yrkeslärarutbildning. Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får:. Tänka efter och ta ställning. Uttrycka sina åsikter. Motivera sina ståndpunkter.


Pisa test 2021
skanor falsterbo montessoriskola

Nytt verktyg för likabehandling Förskolan - Läraren

2 (19) övningar, samt. Normkritik som verktyg för likabehandling och kunskapsutveckling i skolan Föreläsningen innehåller utöver föreläsande inslag också enklare övningar,  diskrimineringsgrunderna, bakomliggande faktorer samt begrepp som likabehandling, normkritik och intersektionalitet. Teori varvas med praktiska övningar. Rektor är huvudansvarig för att arbetet med likabehandling och att lagens tillämpning som främjar likabehandling. Gruppstärkande övningar med klasserna.