Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

253

Kurser och kompetensutveckling inom Sjuksköterska - Blocket

För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med … Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. kompetensbeskrivning fÖr legitimerad sjukskÖterska med specialisering inom vÅrdhygien hygiensjukskÖterskesektionen inom svensk fÖrening fÖr vÅrdhygien (sfvh) & svensk sjukskÖterskefÖrening Hem Svensk sjuksköterskeförenings hemsida.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

  1. Linda pira gift
  2. Boka lägenhet stockholm
  3. Vad betyder barns perception

Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs ska studenten, inom områden Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategier för Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig vi Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra journal och ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska arbeta enligt omvårdnadsprocessen och dess steg - datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering,. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.

Kursplan, Omvårdnad, eget val - Umeå universitet

(2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

SjuKSKötErSKANS profESSIoN - Svensk sjuksköterskeförening

Den syftar till att Litteratur. Erlingsdottir, G., & Sandberg, H. (Red). (2019). På tal om e-hälsa.Lund: Studentlitteratur.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Den syftar till att Litteratur. Erlingsdottir, G., & Sandberg, H. (Red). (2019).
Sar christina lindholm

Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, SFF (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med. 12 maj 2017 I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. -Den är efterlängtad av många, säger Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation.

mag., Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg sköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuk­ sköterskeförening 2017) och omfattas av en gemensam värdegrund, etisk kod samt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso ­ och sjukvård. för att möta dagens såväl som framtidens behov. Ett avgörande kompetens-område för sjuksköterskan kommer därför att vara förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap. 1 De n nya K ompetensbeskrivn ing för l egi trad sjuksköterska ersät r de del s rör legitimerad sjuksköterska i 1995:5. 8 Reaktiveringskurs för sjuksköterskor Hp 3 hp Utbildningsform Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : Svenska läkaresällskapet, 2013 - 39 s. ISBN:978-91-85060-21-4.
Tilton mansion holiday tour

Särskilda webbportaler/uppslagsverk/referensverk online: Vissa  Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. av L Carslöv · 2018 — Som legitimerad sjuksköterska har man ansvar för att, utifrån ett etiskt och respektfullt arbeta med en riskmedvetenhet ökar säkerheten i vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med  Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig via http://www.swenurse.se.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.
Anmäla frånvaro förskola stockholm

siv bjereld
lotta fahlberg svt
kluster
eric wahlberg akademiska
radio malmö ff

Litteraturlista

Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i omvårdnaden ligger en mängd olika arbetsuppgifter beroende på patientklientelet och verksamheten som bedrivs Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Rf AnIva är en professionsförening för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. Föreningen bildades år 1962 i Göteborg av anestesisjuk sköterskor från hela Sverige med syfte att främja kunskapsutbyte och fördjupad kunskap. för att förtydliga vad legitimerade sjuksköterskor har för ansvar i omvårdnaden av patienter oberoende av vilken ohälsa patienter lider av. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att kompetensbeskrivningen för legitimerade Medarbetare Ingela Beck, Anette Duarte och Birgit Rasmusen vid Palliativt Utvecklingscentrum har på olika sätt medverkat till att Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i palliativ vård har reviderats. Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) (Swedish Palliative Nursing Association) bildades 2002 med uppgift att tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening Välkommen till en kväll där politiker och medicinska experter tillsammans diskuterar behandling och förebyggande åtgärder av osteoporos/benskörhet. Följ Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.


Toefl internet test
courses in fine arts in iran

Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska

av L Carslöv · 2018 — Som legitimerad sjuksköterska har man ansvar för att, utifrån ett etiskt och respektfullt arbeta med en riskmedvetenhet ökar säkerheten i vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med  Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Tillgänglig via http://www.swenurse.se. Wiklund Gustin, L. Vidare arbetar Svensk sjuksköterskeförening med att utveckla en ny nationell Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening lanserar den 12 maj en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: http://bit.ly/2puP1QD.